Konuşmacı olarak Dr. Batu Bayar

Batu ulusal ve uluslararası kongrelere konuşmacı olarak katılmaktadır.