Илтгэгч Эмч Ч.Батбаяр

Батбаяр эмч үндэсний болон олон улсын их хуралд илтгэгчээр байнга оролцдог.

  • Үндэсний спортын анагаах ухааны 15-р их хуралд гарын авлагын эмчилгээ ба хирудотерапия сэдвээр хийсэн илтгэлүүд
  • Эмнэлзүйн мэдрэлийн эмчилгээний 3-р симпозиумд Хирудотерапийн талаарх илтгэл, семинар,
  • Зүү эмчилгээ ба нэмэлт анагаах ухааны 5-р симпозиумд Хирудотерапийн салбар дахь тохиолдлын тайлан,
  • Олон улсын биологийн 10-р бага хуралд “Hirudopuncture”-ийн илтгэл,
  • Архаг хордлогод нэгдсэн анагаах ухааны хандлага – Анкара 2017 сургалтад “Хакамат-аяганы эмчилгээ” сэдэвт илтгэл
  • Олон улсын уламжлалт болон нэмэлт анагаах ухааны 1-р их хуралд 2 постер илтгэл
  • Дэлхийн зүүний холбоодын холбоо -WFAS 2019 конгрессын илтгэл, семинар