Холбоо барих

İletişim Formu/Contact Form/Холбоо барих маягт

Dr. Batu Bayar

Fenerbahçe Mah. Fener Kalamış Cad. Billur Apt. No.5 Kat:2, Daire:11 Kadıköy,İstanbul

 0 216 337 3939  |  0 554 171 1000

Кадыкой чиглэлээс ирж буй хүмүүс: Ихламурын зогсоол дээр бууж болно.

Зорчих автобус: 4, 16, 16D

Пендик чиглэлээс ирж буй хүмүүс: Тэд Кызылтопрак зогсоол дээр бууж болно.

Хажуугаар явах автобус: 4, 16, 16D, 222, ER2, FB2, GZ2